ЧЕТИРИ ТОНА ПО-МАЛКО ПЛАСТМАСА ГОДИШНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ „ПИНДОС”

ЧЕТИРИ ТОНА ПО-МАЛКО ПЛАСТМАСА ГОДИШНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ „ПИНДОС”

Екологична политика за драстично намаляване на пластмасовите опаковки

Инвестирайки в съвременна технология, екологично чиста и хармонизирана със съвременните изисквания за драстично намаляване на употребата на пластмасови опаковки, Земеделска кооперация за птицевъдство на гр. Йоанина „ПИНДОС” вече прилага иновативната система за палетизиране с лепило GRIP-FIX ™ на HELLAGRO АД за палетизирането и разпространението на фуражни продукти, които произвежда.

Ползите от системата за палетизиране с лепило GRIP-FIX ™, спрямо съществуващите начини за опаковане на палети (основно stretch film) са много:

  • Повишена сигурност при транспортирането на палети
  • Значително намаление на разхода
  • Спестяване на време при палетизирането
  • Екологичен продукт ( биоразградим, водоразтворим, подходящ за директен контакт с храни, с нулеви отпадъци)

«Избрахме конкретната система за палетизиране, защото представлява екологичен продукт, подходящ за контакт с храни и разбира се с нулеви отпадъци, факт, който се свързва изключително с чувствителността към околната среда  на нашата компания, успоредно с увеличаването на конкурентноспособността ни», подчертава в свои декларации Лазарос Цаканику, директор на ПИНДОС АД.

Горецитираното сътрудничество на компания HELLAGRO® с ПИНДОС е резултат от успешното приключване на пилотното инсталиране на системата на лепилото GRIP-FIX ™, осъществено във фабриката за фуражни храни на компанията, с цел оценяването на уникалните възможности и предимства на системата.


CALL US
ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА