Начало Нашият Екип


Нашите хора, опитен и специализиран персонал.

Нашият Екип

Компанията HELLAGRO SA работи около 40 души като постоянен персонал в цяла Гърция и разполага с:

  • Изследователски отдел, състоящ се от добре обучен научен персонал, като агрономи, химици и хранителни технологи
  • Търговски отдел със силна търговска мрежа в цяла Гърция
  • Отдел за организирани обществени поръчки

Всеки отдел се състои от опитен и специализиран персонал, който може да предложи персонализирани решения за всеки наш клиент, покривайки всякакви нужди.

Нашият Екип
Skip to content