ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ HELLAGRO A.E. ΜΕ HELLAS FOOD WORLD

Η Hellas Food World προχώρησε σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία HELLAGRO AE και στην υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.
Κοινός στόχος είναι η συνένωση των δυνάμεων των δύο εταιριών και η ανάπτυξη συνεργιών για την υποστήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών από την Ελλάδα.

Η Hellas Food World είναι μία καινοτόμος, ολοκληρωμένη λύση για τις εξαγωγές Ελληνικών τροφίμων και ποτών σε εξειδικευμένους Β2Β αγοραστές ανά το κόσμο, προσφέροντας:

Η HELLAGRO AE ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα συσκευασίας τροφίμων, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία των Ελλήνων παραγωγών στο εξωτερικό, θα ενισχύσει αυτή τη δράση.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας τους, η Hellas Food World και η HELLAGRO AE θα υποστηρίξουν τους παραγωγούς στο σχεδιασμό σύγχρονων συσκευασιών, που να ενισχύουν το παρουσιαστικό των προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των αγορών του εξωτερικού.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ